Jasper Helmantel et Jojanneke Bijberk

Adresse:
Abbendijk 6 NL-8422 DL NIJEBERKOOP

graines@cruydthoeck.nl

CRUYDT HOECK

  • GRAINES DE FLEURS
  • PLANTES SAUVAGES

Cruydt-Hoeck is een bijzonder zadenbedrijf dat gespecialiseerd is in inheemse wilde plantenzaden en bloemenweidemengsels. Wilt u een bloemenweide aanleggen in uw tuin of in uw omgeving? Dan kunt u terecht bij Cruydt-Hoeck voor gericht advies en voor de benodigde zaden. Door het inzaaien met inheemse wilde planten is uw bloemenweide niet alleen een lust voor het oog, maar draagt het ook bij aan de biodiversiteit, aan de leefomstandigheden van vlinders, bijen en vogels. Naast inheemse zaden is er ook een sortiment botanische tuinzaden voor de avontuurlijke tuinier. Normaal alleen te bestellen via de website, maar speciaal voor u brengt Cruydt-Hoeck een selectie zaden mee naar Hex.

In 2016 nam de Cruydt-Hoeck de Wildeplantenkwekerij ‘de Heliant’ over, die lang een vaste waarde was in het noorden van Nederland. Zo kunnen zij nu ook een schitterend collectie inheemse planten te koop aanbieden.

Zij ondersteunen het vaste thema ‘bijen’ in Hex van huis uit en met verve. Ook biodiversiteit is een vaste kernwaarde bij deze kwekerij.

april 2023

 

 

Interessante drachtplanten,

die goede vlinder-, bijen- en hommeltrekkers en ook nog leuke tuinplanten zijn, adviseren zij hieronder :

Betonie – Stachys officinalis  (voor vlinders, bijen en hommels)
Grote Centaurie – Centaurea scabiosa
Marjolein – Origanum vulgare
Knopig Helmkruid – Scrophularia officinalis (beetje saaie tuinplant, maar altijd bedolven onder de bijen en hommels)
Borstelkrans – Clinopodium vulgare (metselbijen, behangersbij)
Wild Kattenkruid – Nepeta cataria (nachtvlinders)
Gewone rolklaver – Lotus corniculatus  (o.a. Icarusblauwtje)
Beemdkroon – Knautia arvensis (zeer goede insectenplant, altijd eronder bedolven, onder andere de Knautiabij)
Vertakte leeuwentand – Leonthodon autumnalis

 

Sommige insecten/bijen/hommels/vlinders zijn specialisten en hebben dus 1 of een paar specifieke planten nodig voor voedsel en voortplanting. Dit zijn de waardplanten voor deze soorten. Is geen van deze planten aanwezig, dan kan het dier niet overleven. De meest voorkomende vlinders zijn echter ‘generalisten’ en kunnen overleven met een (veel) groter aantallen planten voor hun voedsel en voortplanting. Een paar voorbeelden van typische waardplanten zijn:

Grasklokje – Campanula rothundifolia (Klokjesbij)
Spaanse ruiter – Cirsium dissecteum (Distelvlinder)
Wilde Judaspenning – Lunaria rediviva (Oranjetipje)
Struikhei – Calluna vulgaris (Boomblauwtje en gewone Heispan-vlinder)
Vijfdelig kaasjeskruid – Malva alcea (Distelvlinder)
Knopig Helmkruid – Scrophularia officinalis  (Helmkruidvlinder)
Hopklaver – Medicago lupulina (Icarusblauwtje)
Grote rattenstaart – Lythrum salicaria (Boomblauwtje)

© 2024 Kasteel Hex - Alle rechten voorbehouden

COVID 19