Therapeutisch tuinieren

Terra Therapeutica is ontstaan uit een passie voor mens en natuur.
Hoe kunnen we tuin, natuur en groen inzetten als middel om het welzijn en de gezondheid van mensen met een bijzondere nood te verbeteren?

We denken hierbij vooral aan groepen binnen de zorg- en de sociale sector die vaak ten gevolge hun fysieke beperking, of hun psychische of sociale toestand het contact met het groen en de natuurlijke elementen verloren hebben.

Via studiedagen, vormingsmomenten, afstudeerprojecten en bedrijfsbezoeken proberen Terra-Therapeutica samen met zijn partners hierin verandering te brengen.

In verschillende landen wordt het medium tuin al langer ingezet om kwetsbare groepen via tuinieren en groenbeleving therapeutisch te begeleiden naar een betere gezondheid en welbevinden. Groot-Brittannië is koploper als het gaat om tuintherapie. De organisatie Thrive is met zijn social an therapeurical horticulture reeds helemaal ingeburgerd in de zorgverlening.

In Vlaanderen neemt Terra Therapeutica het voortouw om tuintherapie en therapeutisch tuinieren ingang te laten vinden in de zorg. Belangrijke medewerkers hierbij zijn de Limburgse hogeschool PXL groenbeheer,  PXL ergo-therapie en de lokale psychiatrisch ziekenhuisgroep Asster.

Sinds voorjaar 2018 komen wekelijks twee patiëntengroepen van ziekenhuis Asster tuinieren in de moestuin van Hex als onderdeel van hun genezings- of resocialisatieproces.

In de week van 9 tot 14 september 2019 volgden tien studenten in de ergo-therapie een summerschool special rond tuintherapie en de toepassingen ervan voor verschillende doelgroepen.

De studenten werkten een dag samen in de moestuin van Hex, onder begeleiding van de tuinmannen en afgestudeerden van PXL groen en leerden meer over de basisvaardigheden van het moestuinieren. Daarbij kregen ze via simulatie ook de kans om te ervaren hoe het is om te tuinieren met een beperking, en hoe er creatief mee om te gaan…

 

Meer info over tuintherapie en therapeutisch tuinieren op de website van  terra-therapeutica.be/

Maak kennis met Thrive (UK)  www.thrive.org.uk

 

 

Geef je mening

Garden Festival Hex

Jaarlijks in juni en september openen de tuinen van Kasteel Hex zich voor het grote publiek. Geniet van onze mooie tuinen en bezoek de vele standjes van onze talrijke exposanten. Meer Info.

Volg Ons

Volg Hex op facebook of geniet van seizoensfoto’s uit de tuinen van Hex op Instagram.

Recente Verhalen

© 2024 Kasteel Hex - Alle rechten voorbehouden

COVID 19