PARTNERS

Hex streeft sinds 250 jaar naar uitmuntendheid, en neemt een belangrijke plaats in de maatschappij in vanwege haar bijdrage tot het cultureel erfgoed, de horticultuur in het bijzonder en de instandhouding van de natuur in dit land. Samen met de bedrijfswereld wensen haar bewoners het landgoed op zijn best te handhaven met respect voor haar intrinsieke waarde en met een blik op de toekomst. Wij bedanken onderstaande partners voor de bijdrage die zij hieraan leveren:

 

Hex is trots sinds 2015 het prestieus Frans champagnehuis Taittinger tot zijn zakelijke partners te mogen rekenen. Champagne Taittinger bestaat sinds 1734 en staat, net als zijn partner Hex, voor geschiedenis, kwaliteit en elegantie.
Naturen verdeelt een breed gamma van biologische producten voor de tuin: meststoffen, potgrond, bodemverbeteraars en fytoproducten om ongewenste insecten en andere plagen te bestrijden. Als sponsor van Hex schenkt Naturen alle bio-producten voor het onderhoud van de tuinen, en samen met groenspecialist Bartel Van Riet koestert Naturen de tuinen in het bijzonder.
Tuinen van Eden is één van de meest vooraanstaande tuinmagazines in Europa en wordt zowel in het Frans als in het Nederlands uitgegeven. Tuinen van Eden staat voor inhoudelijke kwaliteit van de artikels en een feilloze uitgave. In 2015 is Tuinen van Eden toegetreden tot de selecte groep van partners van Hex
Degroof-Petercam is een vooraanstaande onafhankelijke investeringsvennootschap in België, gespecialiseerd in Private Banking, institutioneel vermogensbeheer en investment banking. Als mecenas is Degroof-Petercam de eerste partner van Hex geworden, vanwege haar bekommernis om de instandhouding van een topmonument in het land mee te helpen dragen.