Frans Thomas

Adresse:
Jesuitenwegel 5, 9090 MELLE

fransthomas1946@gmail.com

ROSA BELGICA

  • ORGANISATIE

In 1926 werd de Koninklijke Maatschappij “De Vrienden van de Roos” door de heer Georges van Oost gesticht.  Hij was een grote liefhebber en kenner van rozen.  Het was zijn wens de rozen beter bekend te maken en het telen en kweken van rozen aan te moedigen.

In 1968 zette de vereniging zich zeer actief in om de W.F.R.S. (World Federation of Rose Societies – Wereldfederatie van Rozenverenigingen) op te richten, waarvan zij stichtend lid is.

Mede daardoor is de vereniging erin geslaagd zeer hartelijke betrekkingen te onderhouden met al de andere rozenverenigingen van de wereld. Gravin Michel d’Ursel behoorde bij de 1e leden.

© 2020 Garden Festival Hex - Alle rechten voorbehouden