Veteranen in de kijker

 

Onder veteraanbomen verstaan wij die monumentale oude reuzen in onze parken en bossen die hun laatste levensfase bereikt lijken te hebben, maar niettemin blijk geven van een onverzettelijkheid tegen het verval van de tijd en een koppige wil tot regeneratie.

In hun verval bezitten deze bomen een wonderlijke romantische schoonheid. Ze vertellen ons over landschappen en het leven van lang geleden.  Daarenboven zijn deze veteranen elk op zich een micro-biotoop geworden – waar zowel eeuwenoude mycorrhizae als vaak unieke flora en fauna overleven. Met het proces van afsterven neemt de waarde van deze bomen als biotoop nog toe.

Om het belang van deze bomen in de kijker te stellen organiseerde het Vlaamse opleidingscentrum INVERDE op 17 februari 2017 een studiedag met een bezoek aan het park van kasteel Hex.

Ruim honderddertig deelnemers, verdeeld in vier groepen, luisterden naar de verhalen en adviezen van de Britse experts van Ancient Tree Forum onder leiding van Ted Green.

Met een stamomtrek van om en bij 750 cm werd deze eik (volgens de overlevering Louis-Rodolpho genaamd) geschat op circa 600 jaar. Daarmee is hij veel ouder dan het kasteel van Hex zelf.

Deze en de een andere eik verderop ( Charles-Louis) werden behouden van kap en opgenomen in het landschapspark naar Engelse stijl dat landschapsarchitect Louis Fuchs liet aanleggen in de jaren tussen 1871 en 1880.

Veteraanbomen zijn schatkamers van erfgoed en biodiversiteit. Wil je meer te weten komen over het belang en het beheer ervan, dan is dit boek een aanrader: Het beheer van veteraanbomen, een bewerkte Nederlandstalige vertaling van 2012 van het boek Veteran Trees van Helen Read.

*Een mycorrhiza is een complexe samenlevingsvorm van schimmels en planten via hun wortels. Schimmels absorberen bijvoorbeeld mineralen uit de bodem die ze vervolgens afstaan aan de bomen – in ruil daarvoor krijgen ze van de bomen suikers voor hun eigen voeding. Het woord mycorrhiza is afgeleid van het Griekse mukès dat zwam betekent, en rhiza dat wortel beduidt.