Kringloopwerken

Hex post compost keerder verticComposteren in het klein en in het groot.. Ecologisch werken kent veel verschillende invalshoeken. Eén hiervan is het verstandig omgaan met bodem. Levende aarde is raar genoeg een bijzonder goed geworden. Veel te lang is ‘de grond’ als een vanzelfsprekend en neutraal gegeven beschouwd. Bodem is zoveel meer: het is een wezen en een organisme – en het vraagt om verzorgd en gevoed te worden. Grootschalige en intensieve landbouw op basis van pesticiden en kunstmest pleegt reeds honderd jaar roofbouw op deze bodem. Kunnen we het tij keren? Op Hex creëren we met een wetenschappelijk onderbouwde methode nieuwe aarde uit organisch afval. Het landgoed levert ons materiaal in de vorm van grasmaaisel, snoeiafval, herfstblad, houtsnippers, tuinafval en stalmest. Samen met een dosis leem maken we hiermee een evenwichtig mengsel.  Na een korte fase van broei – waarbij temperaturen tot 65° C worden bereikt- rijpt de compost via het proces van gecontroleerd aeroob composteren in drie maanden tijd tot een volwaardige en evenwichtige bodemcompost; rijk aan koolstof, gebonden stikstof, sporenelementen en micro-biologisch leven. Met behulp van onze Gujer-compostkeerder behandelen we honderden kubieke meters tegelijk.Hex post boerderijcompostering Vorming 250x250 Zo maken we de kringloop rond: van wat de aarde ons levert tot wat we de aarde terug geven, keer op keer weer.

Wil je meer leren over het proces van gecontroleerd aeroob composteren; kom dan een kijkje nemen bij de stand van HUMUS/Marc Verhofstede in de moestuin.

Of neem op de parking een zak gezeefde kwaliteits-compost van eigen makelij  (Hex) mee aan de prijs van € 10.