In memoriam

AFSCHEID:

Met pijn in het hart delen wij dit bericht van onze vrienden van rozenkwekerij Lens roses:

Dankbaar voor de vele jaren van hechte samenwerking
is het met veel verdriet dat we het overlijden melden van

Caroline Dombrecht
2 augustus 1971 – 14 mei 2018

Ze was een lieve, talentvolle, gedreven collega
met een grote passie voor rozen, bloemen en mensen.

 

Door het tragisch overlijden van Caroline Dombrecht, medewerkster van Ann en Rudy Velle op de kwekerij Lens Roses wordt de doop van de roos ‘Mieke Van Lommel’ in Hex uitgesteld tot volgend jaar.

De roos zal wel dit jaar reeds op hun stand te koop zijn en een deel van de opbrengst zal aan het Kankerfonds geschonken worden.

Par la mort tragique de Caroline Dombrecht, assistante de Rudy et Ann Velle à la pépinière Lens Roses, il a été décidé que le baptême de la rose ‘Mieke Van Lommel’ à Hex sera reporté à l’année prochaine.
La rose sera cependant déjà mise en vente dès cette année sur leur stand, et une partie des profits sera versée à l’association pour la lutte contre le cancer.

Durch den tragischen Tod von Caroline Dombrecht, Rudy und Ann Velles Assistentin in der Rosenschule Lens Roses, wurde beschlossen, die Taufe der Rose “Mieke Van Lommel” in Hex auf das nächste Jahr zu verschieben.
Die Rose wird jedoch bereits dieses Jahr auf ihrem Stand verkauft und ein Teil des Gewinns wird dem Verein zur Bekämpfung von Krebs gespendet.

 

By the tragic death of Caroline Dombrecht, Rudy and Ann Velle’s assistant at the Rose Roses nursery, it has been decided that the launch of the rose ‘Mieke Van Lommel’ in Hex will be postponed until next year.
The rose will however already be on sale this year on their stand, and a part of the profits will be donated to the association for the fight against cancer.